Home Page
Product
Complete
Contact Us
วิธีการใส่ปุ๋ย


วัตถุดิบพร้อม เครื่องจักรทันสมัย

 

 

              ปุ๋ยอินทรีย์ ตราเกษตรเทอร์โบ ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพสูง เช่น มูลโคนม มูลค้างคาว และอินทรีย์วัตถุจากอุตสาหกรรมเป็นต้น ผ่านกระบวนการหมักและย่อยสลายสมบูรณ์จนได้สารอินทรีย์(OM)ที่มีโมเลกุลขนาดเล็กมากๆ มีสารอาหารและสารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิตพืชหลายชนิดประกอบด้วย ไนโตรเจน(N) ฟอสฟอรัส(P)โพแทสเซียม(K) แมกนีเซียม(Mg)แคลเซียม(Ca) กำมะถัน(S) ซิลิกอน(SiO2) โบรอน(B) ทองแดง(Cu) แมงกานีส(Mn) คลอรีน(Cl) โมลิบดีนัม(Mo) เหล็ก (Fe) สังกะสี(Zn)โ ซเดียม(Na) ฮิวมัส(Humus) ฮอร์โมนพืช(Hormone) โปรตีน(Protein) วิตามิน(Vitamin) เอนไซม์(Enzyme) กรดอะมิโน(Amino acid) จุลินทรีย์(Microorganism) และสารแร่ธรรมชาติ(Mineral) พืชนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็วกว่าปุ๋ยอินทรีย์ทั่วๆไป ช่วยให้พืชได้รับสารอาหารครบถ้วน ให้ผลผลิตและคุณภาพผลผลิตสูงขึ้น อีกทั้งยังช่วย ปรับปรุงบำรุงดินให้สมบูรณ์ และช่วยเสริมความแข็งแรงของต้นไม้ ป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืช ลดการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีได้มากกว่า 70% ช่วยให้เกษตรกรเพิ่มผลผลิตแบบยั่งยืนได้จริง ลดต้นทุนลงได้จริง จำหน่ายในราคายุติธรรม จึงเป็นที่พึงพอใจของเกษตรกรทั่วทุกภาคของประเทศ ปุ๋ยดี ใช้ดี ต้องบอกต่อ ปุ๋ยอินทรีย์ตราเกษตรเทอร์โบ


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

คำแนะนำการใช้ปุ๋ย

ชนิดพืช
ช่วงอายุ
ใช้สูตร
อัตราการใช้
ผลประโยชน์
นาข้าว ทำเลน / ทำเทือก
15 – 20 วัน
ตั้งท้อง
บำรุงพิเศษ
นาข้าว
นาข้าว
50 กก./ไร่
35-50 กก./ไร่
35-50 กก./ไร่
ปรับปรุงดิน เพิ่มธาตุอาหาร ข้าวตั้งตัวได้เร็ว
เร่งการแตกกอ ขยายราก บำรุงต้น บำรุงใบ
ช่วยให้ข้าวตั้งท้องสมบูรณ์ ออกรวงดี เมล็ดเต็ม
พืชไร่
พืชผัก
ไม้ดอก
เตรียมดิน
บำรุงต้น ใบ
เร่งดอก บำรุงผล
บำรุงพิเศษ
บำรุงพิเศษ
เพิ่มผลผลิต
50 กก./ไร่
50-75 กก./ไร่
50-75 กก./ไร่
ปรับปรุงบำรุงดิน เพิ่มธาตุอาหาร พืชตั้งตัวเร็ว
เร่งการเจริญเติบโต ขยายราก บำรุงต้น บำรุงใบ
ออกดอกสมบูรณ์ เพิ่มผลผลิต เพิ่มคุณภาพ

ไม้ผล
ปาล์มน้ำมัน
มันสำปะหลัง

รองก้นหลุม
บำรุงต้นบำรุงใบ
เร่งผลผลิต
บำรุงพิเศษ
บำรุงพิเศษ
เพิ่มผลผลิต
1-2 กำมือ/ต้น
1-2 กก./ต้น
2-3 กก./ต้น
ขยายราก เพิ่มธาตุอาหาร ต้นไม้ตั้งตัวเร็ว
เร่งการเจริญเติบโต บำรุงต้น บำรุงใบ ช่วยให้ออกดอกสมบูรณ์ ทั้งเพิ่มผลผลิต เพิ่มคุณภาพ
ยางพารา รองก้นหลุม
บำรุงยางเล็ก
ยางเปิดกรีดแล้ว
บำรุงพิเศษ
บำรุงพิเศษ
ยางเปิดกรีด
1-2 กำมือ/ต้น
0.5-1 กก./ต้น
1-2 กก./ต้น
บำรุงราก ขยายราก เพิ่มธาตุอาหาร ต้นโตเร็ว
เร่งการเจริญเติบโต บำรุงต้น บำรุงใบ
เพิ่มน้ำยาง เพิ่มเปอร์เซ็นต์ เปลือกยางนิ่ม กรีดง่าย แก้ปัญญาหน้ายางตายนึ่ง
         

ราคาขายส่งหน้าโรงงาน (ไม่รวมค่าขนส่ง)

สินค้า
ปุ๋ยอินทรีย์ ตราเกษตรเทอร์โบ
(บรรจุถุง 50 กิโลกรัม)
ราคาขายส่ง
(หน้าโรงงาน)
(ขายขั้นต่ำ 300 ถุง)
ราคาขายปลีก
ของตัวแทนต่างจังหวัด
(บริษัทฯไม่ขายปลีก)
1
สูตร นาข้าว (ให้ใช้ผสมกับปุ๋ยยูเรีย/เคมี)
ถุงละ 320 บาท
ไม่เกิน 490 บาท
2
สูตร บำรุงพิเศษ
ถุงละ 350 บาท
ไม่เกิน 550 บาท
3
สูตร ยางเปิดกรีด
ถุงละ 380 บาท
ไม่เกิน 550 บาท
4
สูตร เพิ่มผลผลิต (พืชออกดอก ออกผล ลงหัว ทุกชนิด)
ถุงละ 400 บาท
ไม่เกิน 600 บาท

หมายเหตุ.- ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่งกรณีเก็บเงินปลายทาง(บริษัทจัดส่ง) โปรดชำระเงิน 30% ก่อนขึ้นสินค้า และชำระเงินส่วนที่เหลือพร้อมค่าขนส่งทันทีเมื่อสินค้าจัดส่งถึง (หากมีการยกเลิกการสั่งซื้อ บริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่คืนเงิน เนื่องจากบริษัทต้องรับภาระในการดำเนินการ และการขนส่ง)


ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ประเภทบัญชี
ชื่อบัญชี
เลขที่บัญชี
สาขา
ออมทรัพย์
นายสมนึก ผ่องแผ้ว
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ประเภทบัญชี
ชื่อบัญชี
เลขที่บัญชี
สาขา
ออมทรัพย์
นายสมนึก ผ่องแผ้ว
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ประเภทบัญชี
ชื่อบัญชี
เลขที่บัญชี
สาขา
ออมทรัพย์
นายสมนึก ผ่องแผ้วท่านที่สมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย (1 ตัวแทน ต่อ 1 จังหวัด) ต้องมีหนังสือสัญญาค้ำประกัน
(L/G)  วงเงิน 150,000 บาท พร้อมได้รับสิทธิ เครดิตค่าสินค้าจากบริษัทฯ

----------------------------------------------------

ทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์ เลขที่ 370/2553(กรมวิชาการเกษตร)
ใบอนุญาตผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการค้า เลขที่ 338/2551
ลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า ตราเกษตรเทอร์โบ เลขที่ ค.288900
(โปรดระวังของปลอม และเลียนแบบ)

 

  Bio Novatech :: บริษัท ไบโอโนวาเทค จำกัด

สำนักงานใหญ่

3/286 หมู่ 16 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
TEL.089-1981808 FAX.O2-9159604

Copy right 2010 BioNovatech.Com All right reserved. (view best solution 1024x768)